Thema's

Vind hier de antwoorden op vragen binnen de tien thema's.
Ledenwerving en -behoud

Ledenwerving en -behoud

Verenigingen moeten actief blijven nadenken over ledenwerving en -behoud.

575 bijdragen - 18 inspiraties
Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Goed vrijwilligersbeleid legt de basis voor een sterke vereniging die klaar is voor de toekomst.

660 bijdragen - 15 inspiraties
Sportiviteit en respect

Sportiviteit en respect

Sportiviteit draait om eerlijk spel en het aanmoedigen van fair play, waarbij regels worden gerespecteerd. Respect...

246 bijdragen - 10 inspiraties
Rol van de bestuurder

Rol van de bestuurder

Een goed bestuurder stelt anderen in staat zich in te zetten voor de vereniging. Hoe doe je dat?

844 bijdragen - 21 inspiraties
Accommodatiezaken

Accommodatiezaken

Een fijne en passende accommodatie draagt bij aan de uitstraling van de club en de sfeer op en rond de velden.

1312 bijdragen - 14 inspiraties
Financiën

Financiën

Een sterke vereniging is in gezonde financiële staat, klaar voor de toekomst.

1406 bijdragen - 18 inspiraties
Clubarbitragebeleid

Clubarbitragebeleid

Om tot goede arbitrage te komen, is het opstellen, uitvoeren en borgen van clubarbitragebeleid bij een vereniging...

115 bijdragen - 1 inspiratie
Communicatie

Communicatie

Eén van de basisvoorwaarden om goed te kunnen functioneren als vereniging is interne en externe communicatie.

539 bijdragen - 20 inspiraties
Voetbalbeleid

Voetbalbeleid

Het voetbalbeleid zorgt ervoor dat het voetbal op bestuurlijk en begeleidend niveau goed wordt georganiseerd.

514 bijdragen - 2 inspiraties
OVIVI

OVIVI

Ons Voetbal Is Van Iedereen. Samen werken we aan een inclusief voetballandschap.

25 bijdragen - 7 inspiraties
Arbitragebeleid

Arbitragebeleid

Om tot goede arbitrage te komen, is het opstellen, uitvoeren en borgen van clubarbitragebeleid bij een vereniging...

44 bijdragen - 5 inspiraties
Werving

Werving

Om nieuwe scheidsrechters te werven is het belangrijk dat je enthousiast bent, ze wat te bieden hebt en ze begeleidt.

22 bijdragen - 4 inspiraties
Behoud

Behoud

De scheidsrechters die actief zijn voor jouw vereniging, wil je graag behouden. Geef ze aandacht en waardering! Houd...

22 bijdragen - 2 inspiraties
Opleiden

Opleiden

Door de juiste opleiding aan te bieden, intern of extern, zorg jij dat de scheidsrechters zich optimaal ontwikkelen.

31 bijdragen - 2 inspiraties
Begeleiden

Begeleiden

Scheidsrechterbegeleiders zijn van groot belang. Zij bieden ene luisterend oor en geven tips wanneer nodig.

19 bijdragen - 2 inspiraties
Samenwerken

Samenwerken

Binnen de vereniging werk je samen met de wedstrijdsecretaris, maar ook met trainers of een hoofd opleiding. Externe...

14 bijdragen - 1 inspiratie
Faciliteiten

Faciliteiten

Als verenigingsscheidsrechter heb je materiaal nodig. Denk aan een fluitje, gele/rode kaart, een horloge,...

13 bijdragen
Respect

Respect

Sportiviteit en respect op en rondom het veld is het allerbelangrijkst om met plezier te voetballen. Goede...

19 bijdragen - 2 inspiraties
Bewustwording en Educatie

Bewustwording en Educatie

Een sterke vereniging ontwikkelt zich continue, is zich bewust van de samenstelling van de vereniging en heeft de...

Campagne en Zichtbaarheid

Campagne en Zichtbaarheid

De inclusiviteit en toegankelijkheid van een vereniging is niet alleen voelbaar binnen de club maar straalt af van...

Discriminatie en uitsluiting

Discriminatie en uitsluiting

Een inclusieve vereniging hanteert een hoge norm. Hier is geen ruimte voor enige vorm van discriminatie en uitsluiting.

Gender en Sekse

Gender en Sekse

Voetbal is voor iedereen, alle (toekomstige) leden voelen zich uitgenodigd om te voetballen bij de vereniging.

Culturele Diversiteit

Culturele Diversiteit

Een sterke vereniging heeft gevoel voor de diversiteit bij de club en oog voor de behoefte van haar leden, trainers,...

Handicap en Beperking

Handicap en Beperking

Een club met een passend aanbod vergroot de toegankelijkheid van de vereniging, er is plek voor iedereen met passie...

Pesten en Veiligheid

Pesten en Veiligheid

Iedereen moet op een veilige en plezierige manier van de sport kunnen genieten. Daar maken alle clubs zich hard voor.

De rol van HO binnen de vereniging

De rol van HO binnen de vereniging

Het is belangrijk om samen het bestuur goed na de denken over de positionering en het takenpakket van de HO-functie....

13 bijdragen
Jeugdvoetbalbeleid (door)ontwikkelen

Jeugdvoetbalbeleid (door)ontwikkelen

Waar draait het nou echt om bij jeugdvoetbal? Juist, dat kinderen plezier hebben en dat ze zich in een veilige...

10 bijdragen
Kaderbeleid: werven, introduceren en informeren

Kaderbeleid: werven, introduceren en informeren

De eerste drie stappen van kaderbeleid zijn het werven, introduceren en informeren van trainers, coaches of leiders....

4 bijdragen
Jeugdvoetbalbeleid uitvoeren

Jeugdvoetbalbeleid uitvoeren

Voordat (een onderdeel van) het jeugdvoetbalbeleidsplan in de praktijk wordt gebracht, is het handig om een aantal...

14 bijdragen
Kaderbeleid: begeleiden en opleiden

Kaderbeleid: begeleiden en opleiden

De stap ‘begeleiden’ is essentieel voor een goede (door-)start van trainers. De stap 'opleiden' kenmerkt zich...

9 bijdragen
Speelwijze en spelprincipes

Speelwijze en spelprincipes

Bij het opleiden van jeugdspelers vormen de wedstrijden een belangrijk leermoment. Daarom is het van groot belang...

Kaderbeleid: doorstroom en uitstroom

Kaderbeleid: doorstroom en uitstroom

Binnen het technisch kader zijn er altijd trainers met ambitie. Nadat zij een opleiding hebben gedaan, moeten zij de...

4 bijdragen
Teamindelingsbeleid

Teamindelingsbeleid

De teamindeling is een middel om spelers op het juiste en dus op hun eigen niveau met elkaar te laten trainen en...

19 bijdragen